15 fakta om forbrukslån

Fra fleksible lånerammer og nedbetalingstid til bruksområder og viktig informasjon om renter og gebyrer. Her får du en introduksjon til forbrukslån, og en oversikt over alt du trenger å vite om denne type lån uten sikkerhet.

Hva er forbrukslån?

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet hvor du som låntaker ikke stiller med noen form for sikkerhet for lånet. Låntilbyder vil ikke ta pant i hverken bolig eller eiendom som sikkerhet for lånet. Mangelen på sikkerhet utgjør en risiko for bankene, som er grunnen til at lån uten sikkerhet har høyere renter enn lån med sikkerhet.

Låneramme

Hvor mye du kan maksimalt låne påvirkes av din årlige inntekt, gjeld og hvilke rammer den enkelte tilbyder har satt. Noen tilbyr forbrukslån fra 5 000, andre har et minstebeløp på 10 000 eller 20 000 kroner. Maksimalt lånebeløp 600 000 kroner hos to av tilbyderne på markedet. De resterende har et maksbeløp på mellom 250 000 og 500 000 kroner.

Nominell og effektiv rente

Forbrukslån, slik som andre lån, opererer med nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er hva bankene tar betalt for å låne ut penger. Effektiv rente er det du faktisk betaler for lånet, inkluderer alle gebyrer og andre kostnader. Hvor mye du må betale i renter avhenger av din personlige økonomi, og spennet går fra 5 til 25 % nominell rente.

Gebyrer og kostnader

Når du tar opp et forbrukslån må du betale etableringsgebyr. Denne ligger på 500 til 1 000 kroner, og trekkes fra beløpet som utbetales. Det trekkes derimot ikke fra lånesummen, og du betaler etableringsgebyret ned i takt med nedbetaling av lånet. I tillegg til etableringsgebyr kommer månedlige administrasjonsgebyrer. Hvis du vil ha faktura tilsendt i posten må du betale fakturagebyr, i tillegg blir du pålagt purregebyr om du ikke betaler fakturaen i tide.

Lengde på nedbetalingstid

Lån uten sikkerhet har en maksimal nedbetalingstid på fem år. Lånetilbyder kan ikke innvilge søknad om forbrukslån med lengre nedbetalingstid, med mindre formålet er refinansiering. Er formålet refinansiering kan du bruke opptil 15 år på å nedbetale gjelden. Det er derimot anbefalt å velge en kort nedbetalingstid. Kortere nedbetalingstid gir lavere totale kostnader på lånet.

Bruksområder for forbrukslån

Forbrukslånet er fleksibelt, og bankene legger ingen føring på hva lånet kan brukes til. Du kan bruke forbrukslånet til å pusse opp boligen eller renovere hytta eller gå til innkjøpe av nye møbler og hvitevarer. Lånet kan og brukes til å finansiere drømmer, slik som en ferie, lengre reise eller bryllup. Har du flere smålån og kreditter som du ønsker å samle kan du søke om å refinansiere gjelden med et forbrukslån.

Alderskrav

For å kunne ta opp lån må du være minst 18 år gammel. Enkelte lånetilbydere vil derimot ikke innvilge lån uten sikkerhet til personer under 20 år. Det finnes også de som har en aldersgrense på 23 eller 25 år. Tilbydere kan velge å benytte skjønn når de vurderer lånesøknad. Har de en aldersgrense på 23 år, men søker er 22 år og har god kredittscore og god betalingshistorikk kan vedkommende få innvilget søknaden.

Inntekt

Får å få innvilget lån må du ha en inntekt som gir deg betalingsevne. Hvor mye du må ha i årlig inntekt avhenger av hvilken tilbyder du søker lån hos og hvor mye du søker om. Minstekravet til årlig inntekt er 120 000 kroner, det strengeste er på 250 000 kroner. Har du mye gjeld fra før må du ha en høyere inntekt for å få innvilget lånet. Du kan ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i samlet gjeld.

Forbrukslån og betalingshistorikk

Før du får innvilget lån vil lånetilbyder gjennomføre en kredittsjekk av deg. Her får tilbyder informasjon fra kredittselskaper om din kredittscore, og brukes for å vurdere risiko. Kredittsjekken viser hva som er registrert på deg av løsøre, hva slags inntekt du har, hvilke forpliktelser du har i henhold til gjeld, og om du har noen inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Hvis du har betalingsanmerkning eller pågående inkassosaker vil du få avslag på søknad om lån uten sikkerhet.

Søknad

Når det kommer til søknad om forbrukslån kan du søke om dette flere forskjellige steder. Du kan søke i nettbanken til din daglige bank, i annen banks nettbank, gjennom en finansportal eller bruke en lånemegler. Uansett hvordan du velger å søke om lån er skjema likt, og du må oppgi den samme informasjonen. Det som må med er: personlig informasjon, kontaktinformasjon, informasjon om inntekt og gjeld, og hva slags gjeld du har. Enkelte tilbydere og lånemeglere vil også be deg oppgi formålet med lånet. Når du søker om forbrukslån kan du søke låns hos så mange tilbydere som du ønsker. Søknaden er også helt uforpliktet og du kan takke nei.

Avdragsfrihet

Som med alle typer lån kan du søke om avdragsfrihet på lånet. Du vil da kun betale renter og gebyrer på lånet, og ikke avdrag. Dette kan være en mulighet hvis du opplever en periode med sviktende inntekt og vil unngå å få problemer med lånet. Lånet vil ikke få en forlenget lånetid, og avdragene fra den avdragsfrie perioden vil bli spredt utover de gjenværende terminene.

Forbrukslån med medlåntaker

For å bedre sjansene dine for å få innvilget forbrukslån og redusere kostnadene knyttet til lånet kan du søke med en medlåntaker. Tilbyder vil da se på begges økonomi, og bruker begges inntekt som sikkerhet for lånet. Med to inntekter får bankene mer sikkerhet for betaling, og kan også innvilge lånet med lavere renter og bedre betingelser. Du kan også oppleve å få økt låneramme, da deres felles inntekt legges til grunn.

Fordeler med forbrukslån

Lån har sine fordeler og ulemper, og det gjelder også for forbrukslån. Fordelene med forbrukslånet er at lånet kan brukes etter eget ønske. Långiver stiller ingen krav til bruk, og det er få retningslinjer for hva lånet kan og ikke kan brukes til. Du må ikke stille med noen former for sikkerhet, og det er din egne personlige økonomi som avgjør hvor gode vilkår du får, og hvor mye du kan låne. Når det kommer nedbetalingstid kan du velge den tiden du ønsker, innenfor gitte rammer, og kan når som helst innfri lånet. Det er enkelt å nedbetale lånet raskere, alt du trenger å gjøre er å gjøre en ekstra eller forhøyet nedbetaling.

Tilbydere av forbrukslån

Det finnes flere tilbydere av forbrukslån og lån uten sikkerhet på markedet. Både tradisjonelle banker og andre finansielle institusjoner tilbyr i dag lån uten sikkerhet. Dette gir deg mange muligheter å velge mellom. Med flere tilbydere kommer økt konkurranse, som også gir bedre vilkår knyttet til renter og kostnader for lånet. Dette er positivt for deg som lånsøker, som kan søke om lån hos flere, få flere tilbud og dermed kunne velge det tilbudet som gir deg de beste vilkårene og betingelsene.

Sammenligne forbrukslån

Før du søker og etter at du har mottatt tilbud om lån er det viktig å sammenligne tilbudene. Du kan sammenligne tilbyderne før du søker om lån hos en sammenligningstjeneste eller en finansportal. Her kan du også se hvor mye et lån vil koste, basert på renter og gebyrer som banken har satt. Men de gir ikke et fullstendig bilde av forventete kostnader. Det er først etter at du har søkt du kan med sikkerhet vite hvor mye du må betale i renter.